FalerystykaGOTPASJA I KOLEKCJONERSTWO

Wielu młodych ludzi wyrusza na szlak górski.
Wielu zaczyna zbierać punkty do turystycznych odznak górskich.
Tego typu odznaki proponuje nam PTTK.
Odznak jest wiele i mają różne stopnie.

Na temat różnorodności odznak można się szczegółowo zapoznać na stronie PTTK
http://www.pttk.pl/pttk/odznaki/

GOT - Górska Odznaka Turystyczna

Należy ona do najstarszych, polskich odznak turystycznych. Została powołana do życia przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie a później przejęta przez PTTK.
Pokazuje ona, jak długoletnie jest doświadczenie turysty górskiego.
Jest instrumentem właściwie pojmowanej nauki gór, rozumianej zarówno w sensie krajoznawczym jak i praktycznym.
Jej regulamin jest tak skonstruowany,że stopniowo wprowadza zdobywcę w arkana sztuki wędrowania po górach, stopniowo poszerza jego znajomość górskiego świata o coraz to nowe i różnego typu grupy gór, ucząc przy tym niezbędnego górskiego doświadczenia.
Każdy kolejny stopień odznaki świadczy więc o osiągnięciu wyższego poziomu poznania gór i umiejętności bezpiecznego po nich wędrowania.


kategoria i stopień GOT PTTK

kategorie wieku


I

II

III

IV


8 - 10 lat

11 - 15 lat

16 - 50 lat

powyżej 50 lat i os. niepełnosprawne

popularna

40

50

60

50

mała brązowa

80

100

120

100

mała srebrna

-

300

360

300

mała złota

-

600

720

600OdznakiPopularnaMałe odznakiMała Brązowa
Mała Srebrna
Mała ZłotaKolejne stopnie to:


Duża Brązowa
Duża Srebrna
Duża Złota
Przodownik
Za wytrwałośćPierwsza odznaka i czasem "najważniejsza" to 7 - milowe buty (srebrna i złota), przeznaczona dla najmłodszych turystów .


7 milowe buty - srebrna
7 milowe buty - złotaPrestiżową odznaką PTTK jest odznaka:


"Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży"którą miałam zaszczyt otrzymać w 1993 roku.

Nr.5725

GOT jak każda inna odznaka ma swój regulamin, w którym oprócz informacji ogólnych, przedstawione są różne grupy górskie, szlaki i ich numeracja oraz punktacja poszczególnych odcinków. Zdobywając punkty do GOT - u, koniecznie należy zaopatrzyć się w taki "Regulamin".


Opracowanie oraz udostępnienie swoich odznak: bubamara1 - Barbara Górecka